Stajyer Öğrenci Evrakları
15 Ekim 2022

STAJA BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:

1. Fotoğraf  (Bir adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)
2. SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Okuldan alınacak, İmzalı-Onaylı olacak, Lise/ Üniversite)
3. Nüfüs Cüzdan Fotokopisi (1 Adet)
4. Öğrenci belgesi (2 Adet)
5. İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi ( Lise/Üniversite öğrencileri İçin üç nüsha-Okuldan imza ve mühürlü)
6. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Alındığına Dair Belge yada Transkript
 (Transkript okuldan onaylı olmalı en az 16 saat eğitim alındığı içermelidir.)
7. Zorunlu Staj Formu (Üniversite öğrencileri için)
8. Tek Hekim Raporu (‘’
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışabilir’’ yada ‘’StajYapmasında Sakınca Yoktur’’ ibareli)
*Tek Hekim Raporunda yapılacak tetkikler:                                                                                     
* Hemogram, Glukoz, ALT, AST, Üre, Kreatinin, Kan Grubu Sonucu, HbsAg, Anti-Hbs, Anti-HCV, AntiHIV (Tetkikler staj başlangıcından en az iki ay öncesine ait olmalıdır.)
*Akciğer Grafisi sonucu,                                                                                                      
9.
 Aile Hekimliğinden Tetanoz Aşısı yapıldığına dair Aşı Kartı                                  
Staja Kabul Edilen Öğrencilerden Bölüm Bazlı İstenen Ek Tetkik ve Benzeri Belgeler:
*Radyoloji bölümünde staja başlayacak öğrenciler için; yukarıdaki tetkiklere ek olarak TSH, Serbest T4 tetkiki, 
*Ameliyathane bölümünde staja başlayacak öğrenciler için; yukarıdaki tetkiklere ek olarak Solunum Fonksiyon Testi sonucu,
*Diyetisyenlik bölümü öğrencileri için; yukarıdaki tetkiklere ek olarak ‘’El Hijyeni Eğitimi’’ aldığına dair belge (Yoksa transkrip, imza ve kaşeli)
*Mikrobiyoloji Laboratuvarında staja başlayacak öğrenciler için; yukarıdaki tetkiklere ek olarak Hepatit A (Anti HAV IgG) marker’ları,
10.Staj yapılacak bölüm ile ilgili forma,                                                                       
11.Öğrenci Tanıtım Yaka Kartı (Okul logosu ile stajyer olduğunu belirten)
12.Öğrenci adına açılmış Ziraat Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Büyükçekmece Çarşı Şubesinden açtırılmalı)

NOT: Evraklarını tamamlayan öğrencilerin Eğitim Birimi’ne evraklarını, staj gününden bir gün önce teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklarını tamamlamayan öğrenciler staja başlatılmayacaktır.