Başhekim Yardımcıları
28 Ocak 2020
Sabahattin AYDIN
Başhekim Yardımcısı

Nuray ÖZGÜR ABRAVCI
Başhekim Yardımcısı

1970 yılında Kayseri̇’de doğdu. İlk orta ve li̇se öğreni̇mi̇ni̇ Kayseri̇’de tamamladı. 1995 yılında Erci̇yes Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇’ni̇ bi̇ti̇rdi̇kden sonra aynı üni̇versi̇tede Enfeksi̇yon Hastaliklari ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoji̇ Anabi̇li̇m dalında uzmanlık eği̇ti̇mi̇ni̇ tamamladı.
Seli̇mpaşa Aci̇l Yardım ve Travmatoloji̇ Hastanesi̇, Si̇livri̇ Devlet Hastanesi̇ ve Büyükçekmece Mi̇mar Si̇nan Devlet Hastanesi̇’nde enfeksi̇yon hastalikları uzmanı olarak görev yaptı.
2020 yılı ocak ayından  i̇ti̇baren Büyükçekmece Mi̇mar Si̇nan Devlet Hastanesi̇’nde başheki̇m yardimcısı olarak görevlendi̇ri̇ldi̇. Evli̇ olup i̇ki̇ çocuk annesi̇di̇r.