Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi
25 Şubat 2019

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi erişkin genel yoğun bakım ünitesi 5 yataklı 2.basamak, 5 yataklı 3. Basamak yoğun bakım yatağı ile gelişmiş teknolojik altyapı ve multidisipliner yaklaşımla hizmet sunmaktadır. Ayrıca hemafiltrasyon  ve hemodiyaliz sistemleri her an kullanıma hazır bulundurulmaktadır. Tüm labratuvar ve görüntüleme işlemleri yapılmaktadır.Hasta yakınları bekleme,bilgilendirme ve dinlenme alanlarına sahiptir.