Uz. Dr. Sümeyra AĞCA
07 Eylül 2018

1987 İstanbul Doğumlu
2011 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi' nden mezun olmuştur.
2016 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği' nden göz hastalıkları uzmanlığını almıştır.
17 Ağustos 2018 yılından buyana hastanemizde göz hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktadır.